Table '.\pchk\rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable '.\pchk\rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable '.\pchk\rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Přírodovědné centrum Hradec Králové 

Chovatelské kroužky

Autor: administrator <prirodovednecentrumhk(at)seznam.cz>, Téma: Co můžeme nabídnout, Vydáno dne: 10. 10. 2010

Máte zájem o chov exotických živočichů?

Tato nabídka je tedy určena právě Vám!!!

Nabízíme Vám možnost získání chovatelských znalostí a dovedností v nadstandardně vybaveném Přírodovědném centru Základní školy v Bezručově ul. 1468, Hradec Králové. Chovatelské kroužky jsou určeny pro žáky základních škol. Vzhledem k velkému počtu zájemců a omezené kapacitě zařízení upozorňujeme, že za zvýhodněnou cenu a přednostně budou do chovatelských kroužků přijímáni žáci ZŠ v Bezručově ulici. Pro přijetí v preferovaném termínu je rozhodující datum odevzdání přihlášky.Nabídka chovatelských kroužků ve školním roce 2018/2019:

Proužky P1, P2 a P7 jsou určeny pouze žákům ZŠ Bezručova.

Pondělí Středa Čtvrtek
P1 12:30 - 13:15         
 P2 13:30 - 14:15  P5 14:00 - 14:45  P7 14:00 - 14:45
 P3 14:30 - 15:15 P6 15:00 - 15:45  P8 15:00 - 15:45
 P4 15:30 - 16:15     P9 16:00 - 16:45

Pro Vás,  kteří nemáte zájem o pravidelný chovatelský kroužek, nabízíme chovatelský klub, který můžete navštěvovat dle Vašich časových možností od pondělí do neděle.  Věk zájemců o tento klub není omezen, ale doporučujeme předem absolvovat alespoň jeden ročník chovatelského kroužku. V rámci činnosti nahlédnete i do zázemí Přírodovědného centra a budete se aktivně podílet na péči o chované živočichy a údržbě jejich ubikací.

 

Ceny: Chovatelské kroužky - pro školní rok 2018/2019 Školáci   700,- Kč (mimoškolní 900,- Kč)
      Mateřiny   900,- Kč
           
  Chovatelský klub - jednorázová návštěva     35,- Kč

 

Harmonogram: srpen - září 2018 - nábor do kroužků
  říjen 2018 - zahájení činnosti kroužků a úhrada zápisného
  květen 2019 - ukončení činnosti kroužků

 

Veškeré dotazy týkající se chovatelských kroužků Vám rádi zodpovíme  na telefonech: 

728 369 180; 725 301 511; 606 475 476, nebo e-mailu: prirodovednecentrumhk@seznam.cz

 

Přihlášky ke stažení  zde.