Table '.\pchk\rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable '.\pchk\rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable '.\pchk\rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Přírodovědné centrum Hradec Králové 

Přihlášky

Autor: administrator <prirodovednecentrumhk(at)seznam.cz>, Téma: Přihláška, Vydáno dne: 21. 07. 2015

Zde Vám přinášíme možnost stažení přihlášek na chovatelské kroužky pro rok 2018/2019 pro mimoškolní žáky:

 Chovatelský kroužek pro základní školy Zde

Přihlášky doneste co nejdříve, bude na to brán ohled při rozdělování dětí do kroužků.