Table '.\pchk\rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable '.\pchk\rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable '.\pchk\rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired dlouhokrčka červenobřichá
logodlouhokrčka červenobřichá

dlouhokrčka červenobřichá
Emydura subglobosa


Třída: plazi   -   Řád: želvy   -   Čeleď: matamatovití     Tato želva je jednou z nejatraktivněji zbarvených, díky svému masitě zbarvenému břichu. Barva přechází i na části končetin. Na zbylých částech těla a krunýře je zbarvena tmavě-šedou. Nejčastěji obývají větší klidné vodní plochy. Jsou poměrně plaché, ale i přesto se vylézají slunit na břeh. V přírodě se živí hlavně vodními plži, ale běžně nepohrdnou ani jinou masitou potravou. Jako zpestření jídelníčku si často pochutnávají i na vodních rostlinách. Od těchto želv se můžete dočkat i velkého potomstva, protože kladou 10 i více vajec v jedné snůšce, několikrát ročně. Díky své zeměpisné poloze na severu Austrálie, nevyžadují zimování.

 Velikost:  Krunýř 30cm
 Váha:  0,7 - 1 kg
 Počet mláďat:  10 a více - vejce klade několikrát ročně
 Potrava:  Vodní plži, jiná masitá potrava, vodní rostliny
 Výskyt:  Nejsevernější výběžek Austrálie, Nová Guinea

 

   U nás se těší poměrně velkého akvária se zavěšeným kladištěm. Jelikož neoplýváme velkým množstvím vodních plžů, dostávají ryby. Další složkou potravy jsou námi specielně vyvinuté granule pro vodní želvy. Když jsou nakladena vajíčka, musíme je vyhrabat z kamenitého substrátu a umístit do inkubátoru, kde se při teplotě 28°C asi po 45 dnech začnou líhnout.


 Fotografie:

Tomáš Novák


05. 06. 2011 | Vytisknout článek | |
Hlavní stránka
RSS

© Přírodovědné centrum Hradec Králové 2010 -


ZČ Asociace Brontosaura Quito
Bezručova 1468
Hradec Králové
500 02